رویداد توسعه ایده‌های فناورانه گل گهر
رویداد توسعه ایده‌های فناورانه گل گهر

رویداد توسعه ایده های فناورانه گل گهر صبح امروز با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و جمعی از مقامات و با استقبال پرشور نخبگان علمی کشور به کار خود پایان داد

اقتصاد و بیمه – رویداد توسعه ایده های فناورانه گل گهر صبح امروز با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و جمعی از مقامات و با استقبال پرشور نخبگان علمی کشور به کار خود پایان داد.