شرکت بیمه میهن برای اولین بار در کشور از پنج طرح جدید خود درحوزه بیمه های ساختمانی رونمایی کرد.

به گزارش ؛ این طرح ها در حوزه بیمه های مسئولیت حرفه ای با هدف حمایت از کارفرماها و مهندسین حوزه ساخت و ساز تدوین گردیده است.
سند همکاری وتفاهمنامه این طرح ها میان شرکت بیمه میهن و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان سراسر کشور در دبیرخانه مشترک در سرپرستی خراسان رضوی بیمه میهن به امضای دکتر مصطفوی مدیرعامل این شرکت و مهندس چراغچی مسئول دبیرخانه شرق کانون انجمن های صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان رسید.
بر اساس این گزارش، همچنین در جلسه ای با حضور احسان اردشیریان مدیر بیمه های اموال و مسئولیت و عباسعلی تقی پور مدیر شعبه خراسان رضوی بیمه میهن و مهندسین متخصص حوزه ساخت و ساز در مورد فرآیند اجرایی کار توافقات نهایی حاصل شد و مقرر گردید در سریعترین زمان ممکن طرح های مورد نظر به بازار عرضه گردد.

بیمه میهن؛ بیمه هر ایرانی

  • منبع خبر : روابط عمومی بیمه میهن