روند رو به رشد درآمدزایی شگویا
روند رو به رشد درآمدزایی شگویا

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آذر ماه سال جاری نشان داد که به روند رو به رشد درآمدزایی خود بازگشته است.

اقتصاد و بیمه – شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آذر ماه سال جاری نشان داد که به روند رو به رشد درآمدزایی خود بازگشته است. این شرکت پتروشیمی از فروش محصولات خود به درآمد یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی دست پیدا کرد.

“شگویا” از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال جاری (سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱) توانست از فروش محصولات تولیدی خود به درآمد تجمیعی ۱۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومانی برسد.

 

میزان درآمدی که شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در نهمین ماه از سال جاری به سهامداران خود اعلام کرد مربوط به فروش محصولات تولیدی خود در بازار داخلی بود، میزان سرمایه به ثبت رسیده پتروشیمی شهید تندگویان در ۹ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی برابر با ۲ هزار و ۳۹۵ میلیارد تومان بود، درآمد ماهانه‌ای که “شگویا” در آذر ماه از فروش محصولات شناسایی کرد نسبت به میانگین درآمدی در ۸ ماه گذشته تقریبا مشابه ماه‌های اخیر نیز بود.

روند درآمدزایی “شگویا”

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان میزان درآمدی که در آبان ماه سال جاری شناسایی کرد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افزایش ۲۴ درصدی همراه بود، همچنین این پتروشیمی میزان درآمد تجمیعی که در این دوره ۹ ماهه از خود بر جای گذاشت با رشد ۳۲ درصدی نسبت به سال گذشته (۳ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان) روبه‌رو بود.

میزان درآمدی که شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در نهمین ماه از سال جاری به سهامداران خود اعلام کرد مربوط به فروش محصولات تولیدی خود در بازار داخلی بود، میزان سرمایه به ثبت رسیده پتروشیمی شهید تندگویان در ۹ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی برابر با ۲ هزار و ۳۹۵ میلیارد تومان بود، درآمد ماهانه‌ای که “شگویا” در آذر ماه از فروش محصولات شناسایی کرد نسبت به میانگین درآمدی در ۸ ماه گذشته تقریبا مشابه ماه‌های اخیر نیز بود.

همان‌گونه که گفته شد درآمد تجمیعی که پتروشیمی شهید تندگویان به ثبت رساند متشکل از بازار داخلی و صادراتی بود، بیشترین درآمدزایی انجام‌شده مربوط به بازار داخل کشور با ۱۶ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان بود که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافت، درآمد تجمیعی که این پتروشیمی از فروش محصولات در بازار خارج از کشور به دست آورد نیز بالغ‌بر ۲۸ میلیارد تومان بود.

تفکیک درآمدزایی “شگویا”

بیشترین درآمدزایی که “شگویا” از فروش محصولات خود در این دوره ماهانه شناسایی کرد مربوط به «گرید الیاف» با ۸۷۴ میلیارد تومان بود و نرخ فروش این محصول در آذر ماه نزدیک به ۲۸ میلیون تومان در ازای هر تن معامله شد، درآمدی که “شگویا” از فروش این محصول در ۹ ماه گذشته به دست آورد برابر با ۷ هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان بود.

 

پتروشیمی شهید تندگویان در آذر ماه از دیگر محصولات خود میزان درآمدی که کسب کرد مربوط به گرید بطری با ۷۷۰ میلیارد تومان و نخ POY با ۱۰۳ میلیارد تومان بود.