رهشاد سپاهان به مجمع سالانه نشست
رهشاد سپاهان به مجمع سالانه نشست

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت رهشاد سپاهان (سهامی‌عام) مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ در محل خود شرکت تشکیل گردید

اقتصاد و بیمه – مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت رهشاد سپاهان (سهامی‌عام) مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ در محل خود شرکت تشکیل گردید.

در این مجمع که بیش از ۶۶/۶۵ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده بیمه مرکزی ج.ا.ا برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمد حسن سام خانیانی بود و آقای عباس یعقوبی ((معاون مالی شرکت))به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با تقسیم سود به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.در ادامه با برگزاری انتخابات هیات مدیره اعضای هیات مدیره شرکت به قرار زیر برای دوسال آتی انتخاب گردیدند ؛شرکت رسا سازه پیک آوانشرکت کالا دشتشرکت کالای تجارتشرکت سرمایه گذاری نامیآقای محمد حسن سام خانیانیهمچنین موسسه حسابرسی مانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند .

«ادامه مطلب بزودی در نشریه و سایت»