رفع تبعیض از ارائه خدمات اجتماعی و تفریحی به پرسنل پتروشیمی مارون
رفع تبعیض از ارائه خدمات اجتماعی و تفریحی به پرسنل پتروشیمی مارون
تقدیر و تشکر کارکنان پتروشیمی مارون از اقدامات عدالت محورانه دکتر امرائی.

به گزارش اقتصادوبیمه،  از زمان انتصاب دکتر امرایی بعنوان مدیرعامل پتروشیمی مارون، خوشبختانه شاهد ایجاد تغییرات مثبتی در رویکرد مدیریتی شرکت در جهت افزایش رضایتمندی تمامی پرسنل زیرمجموعه بوده آیم.

از جمله اقدامات مهم وی در جهت رفع تبعیض در بین پرسنل تخصیص خدمات رفاهی، اجتماعی، تفریحی و ورزشی به تمام پرسنل بدون هیچگونه نگاهی به نوع قرارداد پرسنل زیرمجموعه می‌باشد که این مورد مهم باعث افزایش رضایتمندی تمامی پرسنل زیر مجموعه پتروشیمی مارون شده است، طی روزهای گذشته تعدادی از پرسنل پتروشیمی مارون با ارسال پیام‌هایی و تماس با اعلام حمایت درخواست تقدیر و تشکر از این اقدام دکتر امرائی کرده‌اند.


پیام پرسنل پتروشیمی مارون خطاب به دکتر امین امرائی مدیرعامل:*

بی شک زبان ما نیروهای شاغل در پتروشیمی مارون قاصراست، در مقابل مدیریت پرتلاش و منصفانه دکتر امرائی و همچنین خدمت صادقانه مدیر دلسوز و انقلابی، که خود نقش والایی با تصمیماتش درجهت افزایش رضایت پرسنل زیرمجموعه دراین برهه مهم گذر از شرایط سخت اقتصادی، که باعث افزایش رضایتمندی نیروها و در نتیجه تلاش خستگی ناپذیر و بی‌وقفه نیروهای زحمتکش جهت افزایش تولید مجتمع شده است،
بدون شک این ایجاد امید و نشاط در روحیه پرسنل و خانواده محترم باعث افزایش کارآیی و خدمات ماندگار و موثر در چرخه اقتصادی میهن عزیزاسلامی و افزایش پیشرفت اقتصاد کشورمان شده که خود باعث ایجادخدمات شایسته به مردم کشور عزیزمان خواهدشد.