رشد ۸۰ درصدی سود خالص «کزغال»
رشد ۸۰ درصدی سود خالص «کزغال»

زغال سنگ پروده طبس در دورۀ نه ماهه ۷۰۳ میلیارد تومان سود خالص (۱۱۰ ریال برای هر سهم با سرمایۀ جدید) کسب کرده است که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل بیش از دوبرابر شده است

اقتصاد و بیمه – زغال سنگ پروده طبس در دورۀ نه ماهه ۷۰۳ میلیارد تومان سود خالص (۱۱۰ ریال برای هر سهم با سرمایۀ جدید) کسب کرده است که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل بیش از دوبرابر شده است.

 

شرکت در این دوره ۱۸۵۸ میلیارد تومان درآمد داشته که ۸۰ درصد نسبت به دورۀ مشابه رشد دارد. حاشیه سود ناخالص شرکت با ۷ واحد درصد افزایش نسبت به دورۀ مشابه، به ۳۶ درصد رسیده است.

کزغال در فصل پاییز ۶۱۲ میلیارد تومان درآمد کسب کرده که مشابه تابستان است. حاشیه سود ناخالص پاییز با ۶ واحد درصد کاهش نسبت به تابستان به ۳۰ درصد رسیده است. شرکت به ازای هر سهم (براساس سرمایۀ جدید) در بهار ۷۴۴ ریال و در تابستان ۶۷۶ ریال سود کسب کرده بود که این عدد در پاییز به ۵۸۹ ریال رسیده است.

آخرین قیمت سهم ۲۰۳۵ تومان است و در سه ماه اخیر ۴۰ درصد بازدهی داشته است…