رشد 44 درصدی فروش «افق» در 9 ماهه
رشد 44 درصدی فروش «افق» در 9 ماهه

مبلغ فروش این شرکت در مدت یاد شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 44 درصد رشد داشته است

به گزارش اقتصاد بیمه، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در 9 ماهه منتهی به آذر از فروش محصولات خود 24 هزار میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 2724 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت یاد شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 44 درصد رشد داشته است.