رشد 251 درصدی «شپترو» در 7 ماهه منتهی به مهر ماه 1400
رشد 251 درصدی «شپترو» در 7 ماهه منتهی به مهر ماه 1400
پتروشیمی آبادان در7 ماهه منتهی به مهرماه از فروش محصولات خود 678 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 114 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد که نسبت به 7ماهه سال قبل 251 درصد رشد داشته است.

پتروشیمی آبادان در7 ماهه منتهی به مهرماه از فروش محصولات خود 678 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 114 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد که نسبت به 7ماهه  سال قبل 251 درصد رشد داشته است.