رشد ۱۶۷٫۳% فروش یازده ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته
رشد ۱۶۷٫۳% فروش یازده ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته

شرکت لوله و ماشین سازی ایران در بهمن ماه به درآمد فروش ۱۵۷ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۳۹٫۹% و ۳۳٫۹% رشد را نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – شرکت لوله و ماشین سازی ایران در بهمن ماه به درآمد فروش ۱۵۷ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۳۹٫۹% و ۳۳٫۹% رشد را نشان می دهد.

 

جمع مبلغ فروش فلوله در دوره ۱۱ ماهه به ۱۳۳۷ میلیارد تومان رسیده است که رشد ۱۶۷٫۳% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

 

فلوله در این ماه ۲۱۵۶تن لوله های نشکن را به صورت داخلی به فروش رسانده است که رشد ۹۷٫۴۴% را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۵٫۸۶% افت داشته است.

آخرین قیمت سهم ۲۰۸ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن منفی ۱۳٫۷% می باشد.