رشد 167.3% فروش یازده ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته
رشد 167.3% فروش یازده ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته

شرکت لوله و ماشین سازی ایران در بهمن ماه به درآمد فروش 157 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل و میانگین ماه های گذشته به ترتیب 39.9% و 33.9% رشد را نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – شرکت لوله و ماشین سازی ایران در بهمن ماه به درآمد فروش 157 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل و میانگین ماه های گذشته به ترتیب 39.9% و 33.9% رشد را نشان می دهد.

 

جمع مبلغ فروش فلوله در دوره 11 ماهه به 1337 میلیارد تومان رسیده است که رشد 167.3% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

 

فلوله در این ماه 2156تن لوله های نشکن را به صورت داخلی به فروش رسانده است که رشد 97.44% را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 5.86% افت داشته است.

آخرین قیمت سهم 208 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن منفی 13.7% می باشد.