رشد ۵۸ درصدی فروش محصولات بارز در اسفند ۱۴۰۱
رشد ۵۸ درصدی فروش محصولات بارز در اسفند ۱۴۰۱

گروه صنعتی بارز در اسفند ۱۴۰۱، ۵۸ درصد از محصولات خود را بیشتر از اسفند ۱۴۰۰ به فروش رسانده است

اقتصاد و بیمه – گروه صنعتی بارز در اسفند ۱۴۰۱، ۵۸ درصد از محصولات خود را بیشتر از اسفند ۱۴۰۰ به فروش رسانده است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بیمه ، گروه صنعتی بارز در دوره یک ماهه اسفند ۱۴۰۱ به میزان ۷۰۸ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده است.
گروه صنعتی بارز که با نماد پکرمان در بازار سرمایه شناخته می‌شود در اسفند ۱۴۰۰ به میزان ۴۴۸ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده بود که با افزایش ۵۸ درصدی در دوره یک ماهه سال گذشته به ۷۰۸ میلیارد تومان رسید.

از جمله محصولات محصولات گروه صنعتی بارز به ترتیب به نام‌های تایر بایاس، تایر رادیال، تیوب و نوار می‌باشد که میزان فروش هر یک از محصولات در دوره یک ماهه اسفند ۱۴۰۱ شامل تایر بایاس ۲۳۰ میلیارد تومان، تایر رادیال ۴۵۸ میلیارد تومان، تیوب ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و نوار ۷ میلیارد تومان می‌باشد.

 

جهش تولید تایر رادیال در اسفند ۱۴۰۱

میزان تولید تایر رادیال در اسفند سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۵۵ میلیارد تومان بود که با جهش ۸۰ درصدی در سال گذشته به میزان ۴۵۸ میلیارد تومان رسید.

وضعیت تولید محصولات بارز در دوره یک ماهه اسفند ۱۴۰۱

براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال میزان تولید هرکدام از محصولات گروه صنعتی بارز به ترتیب شامل تایر تایر بایاس ۲.۱۶۲.۱۲۷ تن، تایر رادیال ۵.۳۲۲.۵۸۶ تن، تیوب ۱۳۱۸۲۲ تن و نوار ۱۷۶۴۳۷ تن می‌باشد.