رشد ۴۷ درصدی فروش پارس دارو در مرداد ماه
رشد ۴۷ درصدی فروش پارس دارو در مرداد ماه
فروش ماهیانه شرکت پارس دارو در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی پارس دارو:

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ منتشر شده در سامانه کدال، فروش ماهیانه شرکت پارس دارو در مرداد ماه امسال ۴۹.۴ میلیارد تومان بوده است که مقایسه این عدد با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۴۷ درصد افزایش یافته است.

بر پایه این گزارش، فروش مرداد ماه شرکت ۲۳ درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ و ۹ درصد بیشتر از فروش شرکت نسبت به تیرماه سال جاری بوده است.

همچنین بر اساس این گزارش، شرکت از ابتدای سال تا انتهای مرداد ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۲۰۰.۶ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹، رشد ۱٩ درصدی را نشان می‌دهد.