رشد ۴۶ درصدی سود خالص «شکربن»
رشد ۴۶ درصدی سود خالص «شکربن»

کربن‌ ایران در دورۀ نه ماهه ۱۷۸ میلیارد تومان سود خالص (۲۷۹ ریال برای هر سهم با سرمایۀ جدید) کسب کرده است که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل ۴۶ درصد رشد دارد

اقتصاد و بیمه – کربن‌ ایران در دورۀ نه ماهه ۱۷۸ میلیارد تومان سود خالص (۲۷۹ ریال برای هر سهم با سرمایۀ جدید) کسب کرده است که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل ۴۶ درصد رشد دارد.

 

شرکت در این دوره ۱۲۲۸ میلیارد تومان درآمد داشته که ۷۱ درصد بیش از دورۀ مشابه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص این دوره ۲۴ درصد است که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل ۴ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

شکربن در فصل پاییز ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به تابستان ۶ درصد کاهش دارد. حاشیه سود ناخالص پاییز با ۲ واحد درصد کاهش نسبت به تابستان به ۲۳ درصد رسیده است. شرکت به ازای هر سهم (براساس سرمایۀ جدید) در بهار ۹۴ ریال و در تابستان ۱۰۴ ریال سود کسب کرده بود که این عدد در پاییز به ۸۱ ریال رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم ۳۸۶ تومان است و در سه ماه اخیر ۲۲ درصد بازدهی داشته است…