رشد ۲۸ درصدی سود خالص «شدوص »
رشد ۲۸ درصدی سود خالص «شدوص »

شرکت دوده صنعتی پارس در دوره نه ماهه سود خالص ۱۴۵ میلیارد تومانی (۱۵۳ تومان به ازای هر سهم) کسب کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۲۸٪ داشته است

اقتصاد و بیمه –  شرکت دوده صنعتی پارس در دوره نه ماهه سود خالص ۱۴۵ میلیارد تومانی (۱۵۳ تومان به ازای هر سهم) کسب کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۲۸٪ داشته است.

 

شرکت در این دوره ۸۶۰ میلیارد تومان درآمد ثبت کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۴۲٪ داشته است.حاشیه سود ناخالص شرکت ۲۰٪ بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳٪ افت داشته است.

شرکت در فصل پاییز فروش ۲۶۷ میلیارد تومانی ثبت کرده است که نسبت به بهار و تابستان به ترتیب افت ۱۳٪ و ۳٪ داشته است. سود هر سهم در بهار ۱۰۶ ، تابستان ۵۵ و در پاییز ۴۴ تومان بوده است.

آخرین قیمت سهم ۱۲۶۰ تومان و بازدهی سه ماه اخیر سهم ۱۹٪ بوده است.