رشد درآمد ماهانه پتروشیمی پارس
رشد درآمد ماهانه پتروشیمی پارس
پرفروش‌ترین محصول پارس در این دوره ماهانه مربوط به «پروپان» با ۸۹ هزارتن بود.

پرفروش‌ترین محصول پارس در این دوره ماهانه مربوط به «پروپان» با ۸۹ هزارتن بود.

 

شرکت پتروشیمی پارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال جاری از فروش محصولات «پروپان، استایرن منومر، پنتان، بوتان و اتان» کسب درآمد کرد، درآمد‌های عملیاتی که پارس در مهرماه از خود بر جای گذاشت برابر با ۲ هزار و ۸۹۷ میلیارد تومان بود، “پارس” درآمد تجمیعی که در ۷ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی شناسایی کرد بالغ‌بر ۳۳ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید.

 

“پارس” درآمد ماهانه که در هفتمین ماه از سال جاری در سامانه کدال به ثبت رساند مربوط به فروش محصولات در بازار داخل کشور بود و در ۷ ماه گذشته به میانگین درآمدی ۴ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان دست‌یافت.

 

درآمد ماهانه پتروشیمی پارس

 

“پارس” درآمد عملیاتی که در مهرماه سال ۱۴۰۱ از فروش محصولات در بازار داخلی به ثبت رساند نسبت به ماه گذشته شاهد افزایش ۶ درصد درآمد حاصل از فروش محصولات بود.

 

پتروشیمی پارس طی این دوره که ۷ ماه از آن سپری‌شده، سرمایه خود را ۴۷ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان به ثبت رساند، درآمد تجمیعی این پتروشیمی طی ۷ ماه گذشته افزایش ۳۸ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته تجربه کرد.

 

بیشترین درآمدی که “پارس” در مهرماه از فروش محصولات به دست آورد مربوط به محصول «پروپان» بود که حدوداً یک هزار و ۳۹۱ میلیارد تومان درآمدزایی را برای شرکت به همراه داشت که نسبت به ماه گذشته ۵۲ درصد افزایش پیدا کرد، هر تن «پروپان» در مهرماه برابر با ۱۵ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت.

 

نرخ فروش محصول پروپان در مهرماه نسبت به ماه گذشته نزدیک به ۶ درصد کاهش پیدا کرد، پس از پروپان بیشترین درآمدزایی را برای “پارس” محصول «بوتان» به خود اختصاص داده بود، درآمدی که از فروش این محصول عاید شرکت شد برابر با ۶۶۹ میلیارد تومان بود.

بیشترین نرخ فروش را در بین محصولات پتروشیمی پارس محصول «استایرن منومر» با مبلغی بالغ‌بر ۲۶ میلیون تومان در ازای هر تن به خود اختصاص داد، درآمدی که از فروش این محصول به دست آمد برابر با ۲۳۷ میلیارد تومان بود.

 

مقدار فروش ماهانه پتروشیمی پارس

 

پتروشیمی پارس در مهرماه ۲۲۰ هزار تن از محصولات خود را در بازار داخل کشور به فروش رساند، در ۷ ماه نخست سال جاری نیز مقدار فروش این پتروشیمی بالغ‌بر ۲ میلیون تن به ثبت رسید که نسبت به دوره مشابه با رشد ۳ درصدی همراه بود.

 

پرفروش‌ترین محصول پارس در این دوره ماهانه مربوط به «پروپان» با ۸۹ هزارتن بود که ۶۲ درصد افزایش فروش را نسبت به شهریورماه به همراه داشت.

 

در پایان لازم به ذکر است که پتروشیمی پارس دلیل کاهش درآمدزایی و مقدار فروش را کاهش مقدار تولید عمدتاً مربوط به تعمیرات اساسی شرکت و کاهش مبلغ فروش ناشی از کاهش مقداری فروش و همچنین کاهش نرخ فروش محصولات است.