رشد تولید و فروش «شپارس »
رشد تولید و فروش «شپارس »

شرکت بین المللی محصولات پارس در دی ماه به درآمد فروش ۱۲۴٫۸ میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به ماه قبل ۳۳٫۷% تغییر را نشان می‌دهد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۲۱٫۲% رشد داشته‌است

اقتصاد و بیمه – شرکت بین المللی محصولات پارس در دی ماه به درآمد فروش ۱۲۴٫۸ میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به ماه قبل ۳۳٫۷% تغییر را نشان می‌دهد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۲۱٫۲% رشد داشته‌است.

براساس آمار منتشره مجموع تولید شرکت در دی ماه ۵۳۱۲ تن می‌باشد که نسبت به آذر ماه رشدی چشمگیر داشته و نسبت به میانگین ماه‌های قبل نیز رشد ۵٫۸ درصدی را تجربه کرده‌است.
همچنین جمع مبلغ فروش «شپارس » در دوره ۴ ماهه به ۴۳۴ میلیارد تومان رسیده است که تغییر ۸۱٫۶% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد. عامل این رشد علاوه بر افزایش نرخ ۳۸٫۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد فروش مقداری ۳۰٫۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز می‌باشد.