پتروشیمی مارون با عملکرد درخشان خود موفق شد در شش ماهه نخست سالجاری ، رشد ۷۰ درصدی سود را به ثبت برساند.

پتروشیمی مارون که با نماد مارون در بورس تهران معامله می شود در حالی ۴۴ میلیون و ۸۶۶ هزار ۳۸۶ ریال سود را در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ شناسایی کرد که این رقم در سال گذشته ، ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۸۴۶  ریال بوده است که از رشد بیش از ۷۰ درصدی در شناسایی سود حکایت دارد.

اطلاعات مالی در دوره شش ماهه سالجاری در حالی دیروز در کدال ثبت شد که روز گذشته یکی از رسانه ها به ناحق از کاهش سود ۳۰ درصدی در این شرکت خبر داده بود که  بررسی صورت های مالی پتروشیمی مارون نشان می دهد که خبررسانه مذکور ادعای کذبی بیش نبوده است.

شایان ذکر است صورت های مالی دوره مالی منتهی به شش ماهه نخست سالجاری در سامانه کدال قابل مشاهده است.