رتبه اول شرکتهای سیمانی غدیر از منظر فروش در سال مالی 1401
رتبه اول شرکتهای سیمانی غدیر از منظر فروش در سال مالی 1401

شرکت سیمان مند دشتی در سال مالی اخیر خود دستاوردهای بسیاری داشته و رکوردهای جدیدی نیز به ثبت رسانده است

اقتصاد و بیمه – شرکت سیمان مند دشتی در سال مالی اخیر خود دستاوردهای بسیاری داشته و رکوردهای جدیدی نیز به ثبت رسانده است
شرکت سیمان منددشتی با تولید و فروش بالغ بر یک میلیون تن سهمی معادل یک درصد بازار را به خود اختصاص داده است، که معادل 9.0 درصد از سهم فروش سیمان، بازار داخلی و 4 درصد از سهم فروش سیمان، صادراتی می باشد.
سیمان مند دشتی در کنار افزایش موجودی کلینکر استراتژیک توانسته است 6 درصد هم افزایش تولید داشته باشد و با پوشش کامل بودجه تولید و با پوشش کامل ظرفیت اسمی، بالاترین رکورد تولید خود از ابتدای تاسیس را به ثبت رسانده است.
در حوزه فروش و صادرات نیز این شرکت عملکرد درخشانی را به ثبت رسانده است. از این رو در مراسم بزرگداشت عملکرد سال مالی 1401 شرکت های زیرمجموعه هلدسنگ سیمان غدیر، شرکت سیمان مند دشتی حائز رتبه برتر از منظر فروش در بین شرکت های سیمانی غدیر گردید که با اهدا لوح تقدیری از مهندس ذاکری زاده مدیرعامل این شرکت تجلیل شد.
همچنین با اهدا تندیس از عملکرد درخور تحسین آقایان مهندس کمیلی مدیر کارخانه، مهندس قنبری مدیر برق و مهندس نادری مدیر تولید تقدیر بعمل آمد.