مهندس جعفر ربیعی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در حال برگزاری است گفت: با آزاد سازی سهام عدالت، امروز ۵۰ میلیون نفر سهامدار فارس هستند.

مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس امروز چهارشنبه ۹۹/۷/۳۰ ساعت ۸:۳۰ صبح از طریق صفحه اینستاگرام رسمی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس هم اکنون با سخنرانی مهندس ربیعی مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس در حال برگزاری است.

ارزش بازار هلدینگ خلیج فارس هم اکنون ۴۱۷ هزار میلیارد تومان است