راه اندازی سیستم ارتباط با تامین کنندگان شرکت فولاد اکسین خوزستان
راه اندازی سیستم ارتباط با تامین کنندگان شرکت فولاد اکسین خوزستان

اقتصاد و بیمه- معاونت اجرایی شرکت فولاد اکسین خوزستان از راه اندازی سامانه srm خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان؛ به منظور شناسایی و تکمیل بانک اطلاعاتی پیمانکاران و تأمین‌کنندگان توانمند شرکت فولاد اکسین، این شرکت اقدام به برگزاری فراخوان عمومی در زمینه فعالیت‌های خدماتی نموده است. به همین منظور از کلیه […]

اقتصاد و بیمه- معاونت اجرایی شرکت فولاد اکسین خوزستان از راه اندازی سامانه srm خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان؛ به منظور شناسایی و تکمیل بانک اطلاعاتی پیمانکاران و تأمین‌کنندگان توانمند شرکت فولاد اکسین، این شرکت اقدام به برگزاری فراخوان عمومی در زمینه فعالیت‌های خدماتی نموده است.

به همین منظور از کلیه پیمانکاران و تأمین‌کنندگان توانمند در معیارهای نیروی انسانی، بازرگانی،مالی و فنی دعوت به عمل می‌آید تا از ۵ لغایت ۱۸ خردادماه ۱۴۰۳ نسبت به شرکت در این فراخوان اقدام و پرسشنامه خوداظهاری را در سامانه SRM شرکت فولاد اکسین خوزستان به نشانی SRM.OXINSTEEL.IR ثبت و تکمیل نمایند.

معاونت اجرایی شرکت فولاد اکسین خوزستان