رئیس HSE شرکت پتروشیمی پارس عسلویه بر اثر کرونا دار فانی را وداع گفت
رئیس HSE شرکت پتروشیمی پارس عسلویه بر اثر کرونا دار فانی را وداع گفت

️مهندس محمود شریفی کیا رئیس HSE پتروشیمی پارس بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت ️ شریفی کیا حدود ۱۰ روز پیش به کرونا مبتلا و در بیمارستان نفت تهران بستری شده بود صبح امروز هم حال او نسبت به روزهای قبل بهتر شده بود اما متاسفانه دوام نیاورد و درگذشت روحش شاد و یادش گرامی

️مهندس محمود شریفی کیا رئیس HSE پتروشیمی پارس بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت
️ شریفی کیا حدود ۱۰ روز پیش به کرونا مبتلا و در بیمارستان نفت تهران بستری شده بود صبح امروز هم حال او نسبت به روزهای قبل بهتر شده بود اما متاسفانه دوام نیاورد و درگذشت
روحش شاد و یادش گرامی