️مهندس محمود شریفی کیا رئیس HSE پتروشیمی پارس بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت ️ شریفی کیا حدود ۱۰ روز پیش به کرونا مبتلا و در بیمارستان نفت تهران بستری شده بود صبح امروز هم حال او نسبت به روزهای قبل بهتر شده بود اما متاسفانه دوام نیاورد و درگذشت روحش شاد و یادش گرامی

️مهندس محمود شریفی کیا رئیس HSE پتروشیمی پارس بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت
️ شریفی کیا حدود ۱۰ روز پیش به کرونا مبتلا و در بیمارستان نفت تهران بستری شده بود صبح امروز هم حال او نسبت به روزهای قبل بهتر شده بود اما متاسفانه دوام نیاورد و درگذشت
روحش شاد و یادش گرامی