رئیس هیات مدیره پتروشیمی ایلام عنوان کرد: نمایشگاه کیش فرصتی بزرگ برای تبادل دانش فنی صنعتگران ایرانی
رئیس هیات مدیره پتروشیمی ایلام عنوان کرد: نمایشگاه کیش فرصتی بزرگ برای تبادل دانش فنی صنعتگران ایرانی

رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی ایلام گفت:چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی فرصتی مغتنم به منظور انتقال دانش فنی و خدمات مهندسی است

اقتصاد و بیمه – احسان یونسیان ؛ رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی ایلام گفت:چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی فرصتی مغتنم به منظور انتقال دانش فنی و خدمات مهندسی است.

به گزارش روابط عمومی ،یونسیان با بیان اینکه در راستای تحقق شعار سال و در شرایط تحریم قطعات و تجهیرات خارجی صنایع پتروشیمی، حمایت و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و نوآور ایرانی سرمایه‌گذاری‌ محسوب می‌شود، افزود:نمایشگاه فن‌محور کیش در‌ جهت توجه به نقش پژوهش و فناوری کوشیده است شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی را به سمت حمایت از صنایع ‌پائین‌دستی نیز ترغیب کند.

وی افزود:به منظور افزایش سهم بومی‌سازی و ساخت ایران در صنعت پتروشیمی ،ایلام تفاهم‌نامه‌هایی را با شرکت‌های داخلی دانش‌بنیان و فناور منعقد کرد.

یونسیان با اشاره با اینکه پتروشیمی ایلام در این نمایشگاه ۸ تفاهم‌نامه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد نموده است ادامه داد: این شرکت در سال جاری نیز با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی جهت تامین کاتالیست واحدهای پلی‌اتیلن سنگین و الفین تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرده بود.

رئیس هیات مدیره پتروشیمی ایلام اظهار داشت:۳۰۰ شرکت معتبر داخلی در این نمایشگاه به تبادل نظر و توانمندی‌‌ها پرداختند.