ذوب‌آهن اصفهان در راستای تولید محصولات با کیفیت، گام‌های بنیادین برداشته است
ذوب‌آهن اصفهان در راستای تولید محصولات با کیفیت، گام‌های بنیادین برداشته است
استاندارد نظمی مبتنی بر نتایج استوار علوم و فنون و تجارب بشری است که به صورت قاعده ، مقررات و نظامات به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت، توسعه و تفاهم، تسهیل ارتباطات، صرفه جویی کلی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی و گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی به کار می‌رود.