دیدار مدیر عامل صندوق تأمین خسارت های بدنی با وزیر راه و شهرسازی
دیدار مدیر عامل صندوق تأمین خسارت های بدنی با وزیر راه و شهرسازی

مهدی قمصریان مدیر عامل صندوق تأمین خسارت های بدنی با مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیگیری اجرای کامل سامانه جامع حوادث رانندگی، دیدار و گفتگو کرد

اقتصاد و بیمه – مهدی قمصریان مدیر عامل صندوق تأمین خسارت های بدنی با مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیگیری اجرای کامل سامانه جامع حوادث رانندگی، دیدار و گفتگو کرد.

 

به گزارش روابط عمومی صندوق تأمین خسارت های بدنی، پیگیری اجرای کامل سامانه جامع حوادث رانندگی و بررسی آخرین وضعیت اصلاح نقاط حادثه خیز، مهمترین محور گفتگوها در این دیدار بود.