دیدار مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر با خانواده مرحوم علیرضا حق مرادی
دیدار مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر با خانواده مرحوم علیرضا حق مرادی
مرحوم حق مرادی از پرسنل زحمت کش سیمان کردستان بودند که در بهمن ماه ۱۳۹۹ در حین کار دچارسانحه شد و متاسفانه به دیار باقی شتافت.

 

به گزارش اقتصادوبیمه ؛ به نقل از روابط عمومی سیمان کردستان،

مهندس سلیمیان مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر در جریان بازدید از کارخانه به همراه رضا نیک پور مدیرعامل سیمان کردستان و هیئت همراه با حضور در منزل همکار فقید مرحوم علیرضا حق مرادی با خانواده وی دیدار و از آنها دلجویی کردند و از نزدیک جویای حال آنها شدند.

مرحوم حق مرادی از پرسنل زحمت کش سیمان کردستان بودند که در بهمن ماه ۱۳۹۹ در حین کار دچارسانحه شد و متاسفانه به دیار باقی شتافت.