دیدار مدیرعامل بیمه میهن با مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی
دیدار مدیرعامل بیمه میهن با مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی
سیدهادی شیخ الاسلامی مدیرعامل بیمه میهن با مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی دیدار و گفتگو کرد.

اقتصادوبیمه؛.

به نقل از روابط عممومی بیمه میهن؛

در این دیدار که در محل صندوق تامین خسارتهای بدنی انجام شد، زمینه های همکاریهای دوجانبه و مسائل جاری فیمابین مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و برای تقویت همکاریها راهکارهای لازم اتخاذ گردید.