سیدهادی شیخ الاسلامی مدیرعامل بیمه میهن با مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی دیدار و گفتگو کرد.

اقتصادوبیمه؛.

به نقل از روابط عممومی بیمه میهن؛

در این دیدار که در محل صندوق تامین خسارتهای بدنی انجام شد، زمینه های همکاریهای دوجانبه و مسائل جاری فیمابین مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و برای تقویت همکاریها راهکارهای لازم اتخاذ گردید.