دیدار دکتر علی عسگری با اصحاب رسانه
دیدار دکتر علی عسگری با اصحاب رسانه
در سومین روز نمایشگاه بین المللی تهران بین هلدینگ خلیج فارس و شرکتها و موسسات بزرگ ، در سالن کنفرانس شماره دو ، آنگاه که مدیرعامل در مصاحبه تمام نظر خود را به دوربین‌های صدا وسیما ارایه می‌داشت پرسش موی سپید مطبوعات کشور از آقای دکتر علی عسگری مدیرعامل هلدینگ طرح این سوال بود که ؛ حاج آقا هنوز دلتان تنگ دور بین است ؟

 

در سومین روز نمایشگاه بین المللی تهران بین هلدینگ خلیج فارس و شرکتها و موسسات بزرگ ، در سالن کنفرانس شماره دو ، آنگاه که مدیرعامل در مصاحبه تمام نظر خود را به دوربین‌های صدا وسیما ارایه می‌داشت پرسش موی سپید مطبوعات کشور از آقای دکتر علی عسگری مدیرعامل هلدینگ طرح این سوال بود که ؛ حاج آقا هنوز دلتان تنگ دور بین است ؟📽️🎥🎞️📺📼
موی سپید مطبوعات کشور و پیشکسوت رسانه با همان شوخ طبعی همیشگی ادامه داد :
حاجی جان گر بنگری اهل مطبوعات🎤🗒️📒🖊️📝📸 همه آمده اند به دعوت تا هریک پرسش خود داشته باشند .
دکتر عسگری نیز به خنده از آن نو خنده ها گفت : حرفهای من را ضبط می کردید؟!!
به عرض رسید که هنوز پرسشی نشده تا ضبط شود….
در بخش روابط عمومی مجموعه ، سرکار خانم طُرفی ، کارشناس مجرب رسانه نشان داد اعتبار و حرمت به قلم وقلم زن را می شناسد که خدای🙏 بر نون القلم ومایسطرون قسم میخورد .

ساعت ۲ ظهر خبرنگاران به رستوران رهنمون کردند تا نمک گیر شویم . پس از یک ساعت در صف به درب آشپز خانه رسیدیم که سه نو غذا سرو میکرد ؛
۱ ماهیچه چلو از آن مدیران
۲ کباب کارمندان
۳زرشک پلو
البته همه میکس و ترکیبی با نوشابه و ماست 😀😀😀
ساعت چهار از نمایشگاه به دفتر مطبوع باز گشتیم با انبانی از خبر وشکمی پر از زرشک پلو که در سفره خود نداریم .
امید است فلک نشویم که زبان روزنامه نگاران سرخ است و باورهایشان سبز سبز🌲🌲
ولی چون مقام معلمی دکتر علی عسگری و داشتن مرام بچه های خوب شهر ری را دوست میدارم به اسب قلم سپردیم آنچه بود دریک نیم روز شلوغ کاری را در ۲۶مین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی ….