‌دومین همایش  بزرگ دوقلوها و چندقلوهای سیرجانی برگزار می‌شود
‌دومین همایش  بزرگ دوقلوها و چندقلوهای سیرجانی برگزار می‌شود

این همایش که در دومین سال برگزاری و به منظور افزایش روحیه نشاط و شادابی و تقویت پیوندهای اجتماعی و ارج نهادن به کانون خانواده و با شعار « فرزند بیشتر، نشاط بیشتر» برگزار می‌شود، از پسران و دختران واجد شرایط برای ثبت نام در این همایش بزرگ دعوت می‌کند

اقتصاد و بیمه- این همایش که در دومین سال برگزاری و به منظور افزایش روحیه نشاط و شادابی و تقویت پیوندهای اجتماعی و ارج نهادن به کانون خانواده و با شعار « فرزند بیشتر، نشاط بیشتر» برگزار می‌شود، از پسران و دختران واجد شرایط برای ثبت نام در این همایش بزرگ دعوت می‌کند.

 

تمامی خانواده‌های سیرجانی و یا ساکن سیرجان که دارای فرزندان دوقلو یا چندقلوی ۵ سال به بالا هستند، می‌توانند از تاریخ ۱ تا ۱۵ اردیبهشت با مراجعه به لینک
digiform.ir/2gholoo
و ارسال اطلاعات خواسته شده، در این همایش ثبت نام کنند.

گفتنی است این همایش بزرگ در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۲ همزمان با روز دو قلوها
برگزار می‌شود.