دهمین سالروز تاسیس شرکت بیمه ما
دهمین سالروز تاسیس شرکت بیمه ما

دهمین سالروز تاسیس شرکت بیمه مارا گرامی میداریم . این شرکت جوان صنعت بیمه با مدیریتی توانمند ، کارکنانی متعهد و متخصص و ارایه محصولات جدید بیمه ای و خوشنام بودن در پرداخت خسارت و ایجاد چتر حمایتی برای بیمه گذاران خود بواسطه نیروهای کاردان و کاربلد از مالیه دقیق و شفاف تا روابط عمومی […]

دهمین سالروز تاسیس شرکت بیمه مارا گرامی میداریم . این شرکت جوان صنعت بیمه با مدیریتی توانمند ، کارکنانی متعهد و متخصص و ارایه محصولات جدید بیمه ای و خوشنام بودن در پرداخت خسارت و ایجاد چتر حمایتی برای بیمه گذاران خود بواسطه نیروهای کاردان و کاربلد از مالیه دقیق و شفاف تا روابط عمومی پویا و فعال، از سرمایه گذاری بازارشناس تا واحد فنی کارشناس خود طی این بازه زمانی ده سال توانسته است به یکی از شرکت‌های مطرح صنعت بیمه تبدیل شود .