دعوت دكتر عـلی عسـكري از صاحبان ايده و سرمايه براي تكميل زنجيره ارزش و توسعه صنايع پايين دستی
دعوت دكتر عـلی عسـكري از صاحبان ايده و سرمايه براي تكميل زنجيره ارزش و توسعه صنايع پايين دستی

جلوگيری از خام فروشی و تكميل زنجيره ارزش، يك استراتژی مقدس برای لبيك به تأكيدات و دغدغه های رهبر معظم انقلاب و منطبق با اسناد بالادستی است

اقتصاد و بیمه – مديرعامل شـركت زخليـج فـارس در چهاردهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران (IPF) گفت:
جلوگيری از خام فروشی و تكميل زنجيره ارزش، يك استراتژی مقدس برای لبيك به تأكيدات و دغدغه های رهبر معظم انقلاب و منطبق با اسناد بالادستی است.

خبر تكميل می شود…