شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ٩٩ موفق به تولید بیش از ٢٨٠ هزار تن کاتد شد و با این حجم تولید توانست رکورد جدیدی در کارنامه خود به ثبت برساند. مجموع کل کاتد تولیدی فملی در سال ٩٨ بیش از ٢۵٠ هزار تن بود که در سال ٩٩ با رشد ١٢ درصدی همراه […]

شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ٩٩ موفق به تولید بیش از ٢٨٠ هزار تن کاتد شد و با این حجم تولید توانست رکورد جدیدی در کارنامه خود به ثبت برساند. مجموع کل کاتد تولیدی فملی در سال ٩٨ بیش از ٢۵٠ هزار تن بود که در سال ٩٩ با رشد ١٢ درصدی همراه شد.

همچنین فروش تناژی و ریالی کاتد که سهم عمده ای در فروش فملی دارد، در سال ٩٩ رشد چشمگیری را نسبت به سال ٩٨ تجربه کرد. از لحاظ فروش تناژی در دوره ١٢ ماهه ٩٩ فروش داخلی کاتد فملی با ١٧ درصد رشد نسبت به سال ٩٨ از ١٢۶ هزار تن به حدود ١۴٩ هزار تن رسید.در بخش فروش صادراتی نیز گزارش های شرکت حاکی از افزایش ١٠ درصدی کاتد نسبت به سال ٩٨ است. فملی موفق شد تا در سال ٩٩ بیش از ١٢٢ هزار تن کاتد را صادرات نماید. حال آن که فروش صادراتی کاتد فملی در سال ٩٨ حدود ١١٢ هزار تن بود.

اما در بخش درآمدهای عملیاتی، رشد نرخ محصولات موجب شد تا شاهد جهش های قابل توجهی در عملکرد این شرکت نسبت به سال 98 باشیم ، به طوری که فروش ریالی کاتد داخلی با 124 درصد رشد نسبت به سال 98 به بیش از 195،904 میلیارد ریال رسید. فروش ریالی کاتد صادراتی نیز بیش از 173،861 میلیارد ریال بود که با 130 درصد افزایش در قیاس با سال 98 همراه شد.

مجموع فروش ریالی داخلی 99 فملی نسبت به سال قبل از آن 112 درصد و مجموع فروش ریالی صادراتی 63 درصد افزایش را تجربه کرد.

یکی از مهمترین استراتژی های شرکت ملی صنایع مس در سال 99 افزایش تمرکز بر روی صادرات کاتد بود. این شرکت در سال 99 به طور آگاهانه به سمت صادرات کنسانتره نرفت و کنسانتره های تولیدی مس خود را صرف تولید کاتد مس کرد و این امر به ثبت رکورد جدیدی در تولیدات کاتد مس فملی به میزان 280 هزار تن در سال انجامید. این در حالی است که در سال های گذشته که حجم صادرات بالاتری داشت بخش قابل توجهی از فروش های صادراتی این شرکت را کنسانتره و ته پاتیل تشکیل می داد و نه کاتد مس.

با وجود تحریم ها شرکت ملی صنایع مس ایران قادر به صادرات کنسانتره با هر میزانی است و با در نظر گرفتن کلیه تمهیدات امکان صادرات کنسانتره را داشته و تحریم ها دیگر نمی تواند سد راه این شرکت باشد. در واقع گزارش های فملی نشان می دهد که این شرکت در لابلای تحریم های موجود مسیر رشد خود را پیدا کرده است. تغییر استراتژی شرکت از خام فروشی به صادرات محصول نهایی و افزایش قابل توجه فروش کاتد در سال 99 موید این مطلب است.