دستاوردهای بانک پاسارگاد در آخرین سال قرن گذشته
دستاوردهای بانک پاسارگاد در آخرین سال قرن گذشته
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد با حضور ۸۵ درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی در حال برگزاری است .

گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه