در پایان سال ۱۴۰۱ به یاری خداوند متعال و دستان پرتوان جامعه کار و تولید، تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران در صادرات محصولات غیرنفتی افزایش یافت
در پایان سال ۱۴۰۱ به یاری خداوند متعال و دستان پرتوان جامعه کار و تولید، تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران در صادرات محصولات غیرنفتی افزایش یافت

دولت برای جبران ناترازی منابع و مصارف در ابتدا بخش عظیمی از بدهی صندوق تأمین اجتماعی به نظام بانکی کشور را پرداخت کرد و این مهم، نقطه قوتی برای رسیدن به ثبات در این عرصه بود

اقتصاد و بیمه – هفته کار و کارگر فرصتی برای تبیین منزلت قشر زحمتکش و اثرگذار در جامعه اسلامی است.

کارگران در تمام صحنه‌های پیدایش انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در صف اول قرار داشته‌اند.

با حضور آیت‌الله رئیسی در رأس دولت سیزدهم توجه به رشد شاخص‌های اقتصادی و جبران ضعف‌های گذشته در دستور کار قرار گرفت.

دولت برای جبران ناترازی منابع و مصارف در ابتدا بخش عظیمی از بدهی صندوق تأمین اجتماعی به نظام بانکی کشور را پرداخت کرد و این مهم، نقطه قوتی برای رسیدن به ثبات در این عرصه بود.

ایجاد سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در کشور بخشی از تعهدی است که برای تعالی اقتصاد به صورت شبانه‌روزی در بدنه دولت و با تأکید ویژه ریاست‌جمهوری در حال انجام است.