پیشکسوت و چهره نام‌آشنای بازار سرمایه که پنج دهه از زندگی خود را صرف توسعه صنعت کرده بود، دیروز (سه شنبه،۸ تیرماه) به دیار باقی شتافت . از سکانداری و تاسیس شرکت های پلیمری و شیمیاییی تا صنایع غذایی و بیمه و …. باعث شد همه او را به عنوان کارآفرینی کاردان و بازار شناس […]

پیشکسوت و چهره نام‌آشنای بازار سرمایه که پنج دهه از زندگی خود را صرف توسعه صنعت کرده بود، دیروز (سه شنبه،۸ تیرماه) به دیار باقی شتافت . از سکانداری و تاسیس شرکت های پلیمری و شیمیاییی تا صنایع غذایی و بیمه و …. باعث شد همه او را به عنوان کارآفرینی کاردان و بازار شناس

پیشکسوت و چهره نام‌آشنای بازار سرمایه که پنج دهه از زندگی خود را صرف توسعه صنعت کرده بود، دیروز (سه شنبه،۸ تیرماه) به دیار باقی شتافت . از سکانداری و تاسیس شرکت های پلیمری و شیمیاییی تا صنایع غذایی و بیمه و …. باعث شد همه او را به عنوان کارآفرینی کاردان و بازار شناس قدر نهند و بواسطه حمایت تام از کارکنان و پرسنل خود و شرکت در کارهای عام المنفعه باعث شد نام نامی خاندان گنجی برای همیشه بر تارک اقتصاد ایران به عنوان خانواده ای اشتغال افرین و ارزش ساز برای ایران و ایرانی ماندگار شود . تاسیس یا توسعه شرکتهای پخش ، سرمایه گذاری ، دارویی در سالهای بعدی و تربیت فرزندانی برومند و،مردمدار و نخبه یادگاران این بزرگمرد اقتصاد ایران بود که خدایش قرین رحمت نموده و به فرزندان رشیدش صبر عنایت بفرمایید که کشوری و مردمی قدردان شریک غم آنان هستند چرا که خدمات فراوان او را برای پویایی ایران آباد و آزاد غیر قابل فراموشی است .شهادت میدهم به عنوان یک موسپید رسانه و دوست قدیمی که با به دوش گرفتن کارهای بسیار سنگین و به ثمر رساندن آنها و چقدر زحمات شبانه‌روزی متحمل شدن توانست پیشرفت و توسعه را برای میهن مان به ارمغان بیاورد .دکتر رسول تقی گنجی در طول عمر گرانبهایش کارهایی سترگ را به ثمر رسانید که اثری بس بزرگ هنوز بر تارک اقتصاد کشور دارد . تنها از آن مرد شجاع و پرکار می‌توانست فرزندانی دلاور که مشق دانش و علم را با عشق تجربه و دانش به هم پیوند زده و ادامه دهنده راه پرفروغ او برای رسیدن ایران زمین گهواره جنبان تمدن بشریت به جایگاه خود در عصر حاضر باشند یادگار بمانند که بحمدلله اینچنین درخشان و اثرگذار باقی و مانا و پایدار هستند .
اصلاً نمی‌شود باور کرد؛ که با این جوش‌وخروش، پرواز کرده باشد!