دریافت گواهی نامه استاندارد مرکز ارتباط با مشتریان  ISO 15838 توسط بیمه دی
دریافت گواهی نامه استاندارد مرکز ارتباط با مشتریان  ISO 15838 توسط بیمه دی
شرکت بیمه دی برای اولین بار در بین مراکز ارتباط با مشتریان صنعت بيمه، موفق به دریافت گواهی (Customer contact center) ISO15838 شد.

شرکت بیمه دی برای اولین بار در بین مراکز ارتباط با مشتریان صنعت بيمه، موفق به دریافت گواهی (Customer contact center) ISO15838 شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ این شرکت پس از استقرار زیر ساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز برای مرکز ارتباط با مشتریان خود و همچنین تدوین فرایند‌ها، ساختار و روش‌های عملیاتی و در نهایت جذب، آموزش و توسعه‌ی منابع انسانی، موفق به اخذ گواهی استاندارد (Customer contact center) ISO15838 شد. گفتنی است؛ مرکز ارتباط با مشتریان بیمه دی در حال حاضر به طور شبانه‌روزی در حال فعالیت بوده و این موفقیت، در راستای چشم‌انداز شرکت بیمه دی و استانداردسازی فرآیندها برای توجه ویژه به پاسخگویی، نگاهداشت و وفادارسازی مشتریان اخذ شده است.