دریافت جایزه ملی کیفیت توسط شرکت سیمان فارس نو
دریافت جایزه ملی کیفیت توسط شرکت سیمان فارس نو

اقتصاد و بیمه- در جسله شورای استاندارد، شرکت سیمان فارس نو موفق به دریافت جایزه ملی کیفیت شد. به گزارش اقتصادو بیمه، در جلسه شورای استاندارد که با حضور استاندارفارس ، مسؤلین استان و مدیران شرکت های برتر اقتصادی استان در مکان استانداری فارس برگزار شد از ممتازین دوره هفدهم جایزه ملی کیفیت در سطح […]

اقتصاد و بیمه- در جسله شورای استاندارد، شرکت سیمان فارس نو موفق به دریافت جایزه ملی کیفیت شد.

به گزارش اقتصادو بیمه، در جلسه شورای استاندارد که با حضور استاندارفارس ، مسؤلین استان و مدیران شرکت های برتر اقتصادی استان در مکان استانداری فارس برگزار شد از ممتازین دوره هفدهم جایزه ملی کیفیت در سطح کشور با الکوی کیفیت جهان اسلام و محوریت ” کیفیت ، زیربنای رشد تولید ” تقدیر گردید. شرکت سیمان فارس نو بعنوان شرکت سیمان برگزیده در جایزه ملی استاندارد معرفی و احمد شریفی مدیر عامل شرکت سیمان فارس نو موفق به دریافت لوح و تقدیر از سوی استاندار فارس گردید.

در این جلسه ایمانیه استاندار فارس بر ضرورت مشخص شدن نقش هر سازمان در رعایت استانداردها تاکید کرد و افزود: در برخی زمینه ها که با حفظ جان انسان ها مواجه هستیم عبور از خط قرمز استاندارد به هیچ وجه قابل اغماض نیست و اثر این اقدامات تا مدت ها بر جان انسان ها نمود خواهد داشت.

در این جلسه ، ۸ شرکت صنعتی فعال در حوزهای اقتصادی غیر سیمانی نیز موفق یه دریافت این جایزه ملی کیفیت گردیدند.