درخواست فوری آزاد سازی صنعت تایر از قیمت گذاری را دارد
درخواست فوری آزاد سازی صنعت تایر از قیمت گذاری را دارد
دکتر محمدرضا گنجی ، ریاست هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت لاستیک کشور، از دکتر علی آبادی وزیر صمت طی نامه ای درخواست اقدام فوری و لازم در خصوص آزادسازی صنعت تایر از قیمت گذاری را نمود.

اقتصادوبیمه؛

متن نامه بدین شرح است:

انجمن صنفی کارفرمایی زنجیره ارزش لاستیک کشور

فوری

جناب آقای دکتر علی آبادی

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

احتراما”

همانطور که خاطر عالی مستحضر ست حدود ۴ ماه است شرکتهای تولید کننده تایر از بی تصمیمی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و ستاد تنظیم بازار در تعیین قیمت و یا رها سازی از قیمت گذاری رنج می برند به نحوی که این بی تصمیمی بر صنعت تایر و مصرف کنندگان سایه انداخته و در بعضی موارد قیمت تایر در بازار آزاد به چندین برابر قیمت به فروش میرسد. هر روز جلساتی برای تعیین قیمت و یا رها سازی تشکیل و نهایتا جلسه به سیستم توزیع تحمیلی تهیه شده از سوی وزارت صنعت منتهی گردیده و هزاران فروشنده تایر در سراسر کشور نادیده گرفته می شوند. علت اصلی گرانی تایر در بازار آزاد عدم توانایی همکاران جنابعالی در تصمیم گیری و آزاد سازی قیمت تایر می باشد از طرفی تولید کنندگان بارها اعلام نمودهاند که در صورت آزادسازی قیمت سود بیش از ۱۷ درصد مصوب سازمان حمایت نخواهند داشت .

از آنجا که عدم وجود کالا در بازار موجب بروز رانت برای وارد کنندگان میگردد و ستاد تنظیم بازار نیز راحتترین راه برای تنظیم بازار را به جای تامین ارز به موقع به تولید کنندگان ، تخصیص ارز به واردکنندگان می داند لذا این عدم تصمیم گیری زیان جبران ناپذیری به صنعت تایر وارد خواهد آورد . از سوی دیگر در روزهای گذشته انجمن واردکنندگان تایر مژده کاهش تعرفه واردات خارجی از ۳۲ درصد به ۱۰ درصد را به تجار داده است، توجه خواهید فرمود مقدار تعرفه ۳۲ درصد کف تعرفه اختلاف کالای خارجی با داخلی است و کم کردن تعرفه واردات تایر موجب خواهد شد تایر وارداتی از تایر داخلی ارزانتر تمام شده و باعث ورشکستگی کارخانجات گردد.

در پایان مستدعی است دستور فرمائید نسبت به آزاد سازی صنعت تایر از قیمت گذاری اقدام لازم و موثر به عمل آید بدیهی است

کل صنعت تایر کشور تضمین مینماید قیمتهای بازار آزاد تعدیل و نیازی به واردات هم نباشد.

با احترام

دکتر محمدرضا گنجی

رئیس هیئت مدیره