نشریه اقتصاد و بیمه افتخار دارد به عنوان اولین و پر تیراژترین ماهنامه اقتصادی کشور در حوزه های اطلاع رسانی اقتصاد، بانک، بیمه و شرکت های بورسی و فرابورسی و … در بخش خصوصی فعالیت نموده و در قالب های ماهنامه چاپی و وب سایت خبری در گستره میهن عزیزمان و کشورهای فارسی زبان به طور مستمر انتشار یابد.