درآمد صادراتی چادرملو افزایش یافت
درآمد صادراتی چادرملو افزایش یافت

مقدار فروش صادراتی ماهانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نسبت به ماه گذشته با رشد ۱۱۵ درصدی همراه بود که منجر به افزایش ۹۸ درصدی درآمد صادراتی این شرکت شد.

اقتصاد و بیمه – مقدار فروش صادراتی ماهانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نسبت به ماه گذشته با رشد ۱۱۵ درصدی همراه بود که منجر به افزایش ۹۸ درصدی درآمد صادراتی این شرکت شد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در یازدهمین ماه سپری‌شده از سال جاری (منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱) مقدار فروش محصولات خود را یک میلیون و ۱۳۰ هزار تن در سامانه کدال به ثبت رساند، مقدار فروش تجمیعی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تا پایان بهمن‌ماه سال جاری ۱۳ میلیون و ۴۲۸ هزار تن بود، “کچاد” از فروش محصولات در این بازه زمانی ۳۷ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان درآمدزایی را به همراه داشت.

میزان درآمدی که معدنی و صنعتی چادرملو در بهمن‌ماه از فروش یک میلیون و ۱۳۰ هزار تن محصول خود به ثبت رساند برابر با ۳ هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان بود، “کچاد” در ۱۱ ماه گذشته به میانگین مقدار فروش یک میلیون و ۲۲۱ هزار تن در هر ماه رسید.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو مقدار فروشی که در بهمن‌ماه جاری داشته است در مقایسه با بهمن‌ماه سال گذشته کاهش فروش داشته است.

مقدار فروش ماهانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با دی‌ماه ۱۴۰۱ نیز این شرکت صنعتی معدنی افزایش فروش ۱۵ درصدی را به خود دید. فروش محصولات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در بازار داخل و خارج از کشور بود که افزایش درآمد ۸ درصدی نسبت به ماه گذشته را برای این شرکت رقم زد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در بهمن‌ماه، یک میلیون و ۳۷۰ هزار تن محصول تولید کرد همچنین این شرکت از ابتدای سال تا پایان بهمن‌ماه حدود ۱۶ میلیون ۷۰۸ هزار تن محصول تولید کرده است.

عمده‌ترین تولید این شرکت مربوط به محصول «کنسانتره آهن (خشک)» با ۹ میلیون و ۲۰۸ هزار تن و بعد از آن «گندله» با ۳ میلیون و ۳۹۵ هزار تن است. این شرکت بیشترین محصولی که در بهمن‌ماه تولید کرد نیز مربوط به «کنسانتره آهن (خشک)» است.

“کچاد” در بهمن‌ماه سال جاری از فروش محصولات «فولاد در بازار داخل، عرضه برق تولیدی (نیروگاه)، گندله و آپاتیت» درآمدزایی انجام داد، معدنی و صنعتی چادرملو در بهمن‌ماه سال جاری مجموع مقدار فروش محصولات تولیدی خود در این دوره ماهانه را برابر با یک میلیون و ۱۳۰ هزار تن به اطلاع سهام‌داران رساند، همچنین “کچاد” از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن نیز مقدار فروش خود در این دوره ۱۱ماهه را برابر با ۱۳ میلیون و ۴۲۸ هزار تن بود. این شرکت محصولات خود را در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش رساند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از ابتدای سال مالی تاکنون نزدیک به ۲۵۳ هزار تن از محصولات خود را در بازار صادراتی به فروش رساند.

این شرکت در بهمن‌ماه موفق شد که ۳۲ هزار و ۲۰۰ تن از محصولات خود را به خارج از کشور صادر کند؛ محصولاتی که در این بازار مورد استقبال متقاضیان واقع شد مربوط به «فولاد» بود.

مقدار فروش صادراتی ماهانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نسبت به ماه گذشته با رشد ۱۱۵ درصدی همراه بود که منجر به افزایش ۹۸ درصدی درآمد صادراتی این شرکت شد.