دانشگاه صنعتی شریف و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
دانشگاه صنعتی شریف و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

تفاهم‌نامه حضور در بازارهای بین‌المللی با توجه به محدودیت‌های کربنی تدوین شده، بین دانشگاه صنعتی شریف و شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس امضاء ش

اقتصاد و بیمه – تفاهم‌نامه حضور در بازارهای بین‌المللی با توجه به محدودیت‌های کربنی تدوین شده، بین دانشگاه صنعتی شریف و شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس امضاء شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بر اساس این تفاهم نامه که در غرفه شرکت در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست امضاء شد، محاسبه ردپا‌ی کربن به استناد استاندارد‌ها و دستورالعمل‌ها و تدوین چرخه حیات (مطالعه خوراک بالادستی و مطالعه پایین دست) و انتشارات در چرخه عمر از چرخ تا چاه در بالادست و پایین دست فرآیند، شناسایی رقبا و مطالعه بازار‌های هدف و ارزیابی اثر اقتصادی و سناریو‌های قیمت کربن در بازار‌های هدف با شناسایی هزینه‌های مالیات بر ردپای کربن در سناریو‌های مختلف و ارزیابی کاهش حاشیه سود نسبت به رقبا صورت می‌گیرد.
همچنین شناسایی استاندارد‌های داخلی و استاندارد‌ها در بازار‌های هدف، شناسایی و ارزیابی راهکار‌های کاهش ردپای کربن با شناسایی بهترین فناوری‌های موجود،کاهش‌های کوتاه مدت و شناسایی فناوری‌های سبز آینده (هیدروژن، انرژی زیستی، جذب و کاربرد کربن و… )کاهش‌های آینده، شناسایی پتانسیل‌های کاهش در زنجیره انتشارات، شناسایی فرصت‌های حمایت بین‌المللی در قالب گواهی کاهش انتشار و حمایت‌های دوجانبه و حمایت‌های بین‌الملل و مکانیزم‌های داخلی و تدوین برنامه راهبردی حضور در بازار بین‌المللی با توجه به محدودیت‌های کربنی از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است.