داریوش محمدی، مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین اعلام کرد: با تایید مجمع عمومی در تاریخ 26خرداد 99، سرمایه این شرکت از 250 میلیارد تومان به 400میلیارد تومان افزایش پیداکرد.

مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین با اعلام این خبر که تا پایان آذرماه مجمع افزایش سرمایه به ۵۰۰میلیارد تومان را برگزار خواهدکرد، افزود: این افزایش از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران انجام خواهد گرفت.

محمدی در ادامه افزود: برنامه بعدی شرکت بیمه ایران معین افزایش سرمایه به ۱۰۰۰میلیارد تومان است که از محل تجدید ارزیابی دارایی های این شرکت خواهد بود ، چرا که از ابتدای تاسیس تاکنون تجدید ارزیابی دارایی ها انجام نشده است .

گفتنی است: ثبت افزایش سرمایه در تاریخ ۲۰تیرماه انجام شده بود.