خلاصه گزارش مجمع ‌عمومی سال ۱۴۰۱ شرکت شیمی بافت
خلاصه گزارش مجمع ‌عمومی سال ۱۴۰۱ شرکت شیمی بافت

شرکت شیمی بافت به سود خالص ۶,۰۴۴,۸۰۷ میلیون ‌ریالی در شرکت اصلی در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل دست ‌یافت. به گزارش اقتصاد و بیمه، براساس گزارش‌های حسابرسی شده، شرکت شیمی بافت از شرکت‌های تابعه هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین  در سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ با رشد ۳۸۳ درصدی نسبت به […]

شرکت شیمی بافت به سود خالص ۶,۰۴۴,۸۰۷ میلیون ‌ریالی در شرکت اصلی در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل دست ‌یافت.

به گزارش اقتصاد و بیمه، براساس گزارش‌های حسابرسی شده، شرکت شیمی بافت از شرکت‌های تابعه هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین  در سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ با رشد ۳۸۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به سود خالص ۶,۰۴۴,۸۰۷ میلیون‌ ریالی در شرکت اصلی دست‌ یافت.

همچنین با رشد ۴۱۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به سود عملیاتی ۶,۵۹۶,۲۷۶ میلیون ‌ریالی ، با رشد ۳۰۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به سود ناخالص ۶,۶۶۲,۵۹۶ میلیون‌ ریالی و با رشد ۲۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به فروش ۳۰,۰۶۹,۰۳۰ میلیون ‌ریالی دست ‌یافت.

از اهم دستاوردهای کلیدی این شرکت در سال ۱۴۰۱ می‌توان به تحقق تعیین و تکلیف تعهدات عوارض آلایندگی تا پایان سال ۱۴۰۱ ، شناسایی مشتریان و بازارهای جدید برای محصول رافینت ۱ و ۲ و اصلاح فرآیند واحد خرید و سفارش گذاری اشاره کرد.

همچنین رقابتی نمودن قیمت MEK جهت صادرات و تکمیل پروژه تبدیل محصول جانبی رافینت ۲  از برنامه های آتی این شرکت در سال ۱۴۰۱ است.

شایسته ذکر است شرکت شیمی بافت از شرکت‌های تابعه هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( شستا) است.