خلاصه گزارش مجمع ‌عمومی سال ۱۴۰۱ شرکت شیمی بافت
خلاصه گزارش مجمع ‌عمومی سال ۱۴۰۱ شرکت شیمی بافت

شرکت شیمی بافت به سود خالص 6,044,807 میلیون ‌ریالی در شرکت اصلی در سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل دست ‌یافت. به گزارش اقتصاد و بیمه، براساس گزارش‌های حسابرسی شده، شرکت شیمی بافت از شرکت‌های تابعه هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین  در سال منتهی به 1401/03/31 با رشد 383 درصدی نسبت به […]

شرکت شیمی بافت به سود خالص 6,044,807 میلیون ‌ریالی در شرکت اصلی در سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل دست ‌یافت.

به گزارش اقتصاد و بیمه، براساس گزارش‌های حسابرسی شده، شرکت شیمی بافت از شرکت‌های تابعه هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین  در سال منتهی به 1401/03/31 با رشد 383 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به سود خالص 6,044,807 میلیون‌ ریالی در شرکت اصلی دست‌ یافت.

همچنین با رشد 412 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به سود عملیاتی 6,596,276 میلیون ‌ریالی ، با رشد 307 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به سود ناخالص 6,662,596 میلیون‌ ریالی و با رشد 23 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به فروش 30,069,030 میلیون ‌ریالی دست ‌یافت.

از اهم دستاوردهای کلیدی این شرکت در سال 1401 می‌توان به تحقق تعیین و تکلیف تعهدات عوارض آلایندگی تا پایان سال 1401 ، شناسایی مشتریان و بازارهای جدید برای محصول رافینت 1 و 2 و اصلاح فرآیند واحد خرید و سفارش گذاری اشاره کرد.

همچنین رقابتی نمودن قیمت MEK جهت صادرات و تکمیل پروژه تبدیل محصول جانبی رافینت 2  از برنامه های آتی این شرکت در سال 1401 است.

شایسته ذکر است شرکت شیمی بافت از شرکت‌های تابعه هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( شستا) است.