خدمتگزاری در این شرایط سخت، نوعی آزمون است
خدمتگزاری در این شرایط سخت، نوعی آزمون است
منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، با آیت ا... کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران دیدار کرد.

آیت ا… صدیقی در این دیدار با آرزوی سلامتی و توفیق برای سربازان اقتصادی کشور، گفت : در مسیر زندگی و کار، لازم است، هیچ قدرتی را ورای قدرت الهی و هیچ اتفاقی را جز به مشیت الهی نبینیم و نپنداریم.

وی با بیان این که نباید نگران جریان امور باشیم، افزود: توکل به غیر خدا گمراهی به دنبال دارد و تنها در تقوای الهی است که خود او راه نجات را نشان می دهد و باید فقط به خدا توکل کرد.

امام جمعه موقت تهران بر اجرای قانون و قانونمندی در کشور تاکید کرد و گفت: با تقوای الهی و در مسیر قانون حرکت کردن هیچ گزندی به انسان نمی رسد. قانون ما برگرفته از شرع است و بنابراین تابع قانون بودن جای نگرانی برای ما نمی گذارد. اگرچه برخی اوقات سختی و مرارت هم در انجام کارها داشته باشیم

آیت ا… صدیقی، خدمت به کشور و هموطنان را دارای اجر و ثواب بسیار دانست و تصریح کرد: باید فرصت خدمتگزاری در این شرایط سخت را نوعی آزمون بدانیم و سعی کنیم از آن سربلند بیرون بیاییم.

منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت نیز در این دیدار به تشریح عملکرد و دستاوردهای ذوب آهن اصفهان پرداخت و مشکلات و موانع شرکت را در این شرایط سخت بیان کرد.