خدمات رسانی صنعت بیمه و نظارت بر عملیات بیمه گری در تعطیلات نوروزی متوقف نخواهد شد
خدمات رسانی صنعت بیمه و نظارت بر عملیات بیمه گری در تعطیلات نوروزی متوقف نخواهد شد

مطابق با برنامه ریزی های بعمل آمده معاونت نظارت بیمه مرکزی با همکاری سندیکای بیمه گران ایران ، شرکت‌های بیمه و شبکه فروش، ارائه خدمات بیمه ای در تعطیلات نوروزی ادامه دارد

مطابق با برنامه ریزی های بعمل آمده معاونت نظارت بیمه مرکزی با همکاری سندیکای بیمه گران ایران ، شرکت‌های بیمه و شبکه فروش، ارائه خدمات بیمه ای در تعطیلات نوروزی ادامه دارد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی اسامی شعب و نمایندگان فعال شرکت های بیمه ای در روزهای تعطیلی نوروز در سامانه سنهاب به نشانی https://sanhabsales.centinsur.ir/Brnh/BrnhSearch.aspx منعکس شده است.
بر این اساس هیاتی مرکب از همکاران معاونت نظارت و بازرسی بیمه مرکزی هم در بازه زمانی ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ بصورت سرزده به شعب و نمایندگی های مورد نظر مراجعه و از نزدیک بر عملکرد شبکه فروش نظارت خواهند کرد.