خبر خوش برای اقتصاد کشور
خبر خوش برای اقتصاد کشور
خبر احتمال بالای انتصاب دکتر صالح آبادی به عنوان گزینه اصلی ریاست بانک مرکزی موجی از امیدواری در میان فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرد.

بررسی سوابق صالح آبادی در دوران ریاست سازمان بورس و مدیریت بانک توسعه صادرات نشان می دهد او مدیری توسعه گرا و خوش فکر است و با انتصاب او می توان به تغییرات و تحول مثبت در اقتصاد کشور امیدوار بود.

او در زمان ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار میراثی ماندگار به جا گذارده و تشکیل بورس های جدید از جمله فرابورس، راه اندازی معاملات برخط ، بنیانگذاری انجمن مالی اسلامی، تاسیس کمیته فقهی بورس، راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری و توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه از مهمترین دستاوردهای او در زمان تصدی او در سازمان بورس به شمار می رود.