حضور پررنگ مدیران ارشد بیمه تعاون در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه
حضور پررنگ مدیران ارشد بیمه تعاون در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه
در دومین روز همایش بیمه به تاریخ 14 آذر 1400 دکتر یونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون با حضور در پنل تخصصی «تحول دیجیتال در صنعت بیمه و مدیریت ریسک و پیشگیرانه خسارت» پیرامون مقالات ارائه شده به ارائه نقطه نظرات خویش پیرامون موضوع پنل برگزار شده پرداخت.

در دومین روز همایش بیمه به تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۰ دکتر یونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون با حضور در پنل تخصصی «تحول دیجیتال در صنعت بیمه و مدیریت ریسک و پیشگیرانه خسارت» پیرامون مقالات ارائه شده به ارائه نقطه نظرات خویش پیرامون موضوع پنل برگزار شده پرداخت.