حضور برترین شرکت ایران در نمایشگاه توانمندی های صادراتی، از فردا
حضور برترین شرکت ایران در نمایشگاه توانمندی های صادراتی، از فردا

هلدینگ خلیج فارس با دست پُر، در پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو شرکت می کند

اقتصاد و بیمه – هلدینگ خلیج فارس با دست پُر، در پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو شرکت می کند

 

 

▪️غرفه گروه خلیج فارس: مرکز نمایشگاه‌های بین المللی تهران- سالن ٦ (ساعت بازديد: ٨ الی ۱۵ر