حضورمدیر مرکز بهداشت و رییس بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیّردر دفتر رییس شورای راهبردی
حضورمدیر مرکز بهداشت و رییس بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیّردر دفتر رییس شورای راهبردی
مدیر مرکز بهداشت و رییس بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیّر با حضور در دفتر رییس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس ضمن قدردانی از بازدید میدانی و...

مدیر مرکز بهداشت و رییس بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیّر با حضور در دفتر رییس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس ضمن قدردانی از بازدید میدانی و حضور صورت گرفته توسط دکتر نظری از بیمارستان دیّر ، در این نشست به بیان دیدگاه‌های خود در جهت راهکار های توسعه این بیمارستان پرداختند.