حرف حساب!
حرف حساب!

غالباً ، مدیران بسیاری از شرکتها می دانند که جهت موفقیت خود برنامه بازاریابی مدونی ندارند. واقعیت این است که، بدون داشتن یک برنامه سالم و درست، نمیتوان به اهداف بازاریابی کوتاه مدت و بلند مدت بنگاههای اقتصادی دست یافت، یک برنامه بازاریابی شامل همه چیز است، درک مخاطب، هدف، جایگاه، آموزش، تاکتیک و ..یکی […]

غالباً ، مدیران بسیاری از شرکتها می دانند که جهت موفقیت خود برنامه بازاریابی مدونی ندارند. واقعیت این است که، بدون داشتن یک برنامه سالم و درست، نمیتوان به اهداف بازاریابی کوتاه مدت و بلند مدت بنگاههای اقتصادی دست یافت، یک برنامه بازاریابی شامل همه چیز است، درک مخاطب، هدف، جایگاه، آموزش، تاکتیک و ..یکی از مسائل مهم تحقیق، تجزیه و تحلیل است که بسیاری از سازمانها متاسفانه به این مسئله توجه نمیکنند، در صورتی که با اندکی جستجو به صورت آنلاین هم می توانند آنها را بدست آورند. تقسیم بازار مسئله دیگری است که می بایست پس از تولید و معرفی محصول، کانال های توزیع را شناسایی و ایده های تبلیغاتی و خلاقانه ای را برای آن ایجاد کرد، بخشهای کسب و کار باید حداقل برای خودتان قابل اندازه گیری و رصد باشد، اگر هدف تجارت شما افزایش سود و سهم بازار است، بنابراین چگونگی ایجاد یک برنامه بازاریابی موفق برای ترسیم اهداف عملی کوتاه مدت و بلند مدت با در نظر گرفتن پیش بینی هزینه ها، تجزیه و تحلیل و تسویه حسابها بسیار حائز اهمیت است.
بدیهی است از طریق تعیین اهداف است که می توانید به یک استراتژی بازاریابی و یک برنامه بازاریابی سالم دست پیدا کنید. امتیازهای متفاوت، گزینه ای است که فقط جنبه مالی ندارد و بررسی مسائلی مانند اینکه شرکت شما چه چیزهایی را ارائه می دهند که دیگران ارائه نمی کنند؟ یا اینکه چه ارزش هایی برای مشتریان خود قائلید که دیگران نیستند؟ ضروری است.
نهایتا باید استراتژی بازاریابی خود را مشخص کنید، استراتژی ها، نحوه ایجاد یک برنامه بازاریابی موفق برای کارمندان، نمایندگان و مشتریان شرکت ها هستند و در صورت وجود آن است که می توانید متوجه شوید برای دستیابی به اهداف خود موفق بوده اید یا خیر!