حرف حساب:
حرف حساب:

اگر به تازگی تصمیم به راه اندازی یک شغل گرفته اید و یا تجارت خود را شروع کرده اید به این نکته توجه داشته باشید که تغییر نگرش یکی از مهمترین مسائلی است که می تواند به کسب و کارهای جدید و نوپا کمک کند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند، متاسفانه در بسیاری […]

اگر به تازگی تصمیم به راه اندازی یک شغل گرفته اید و یا تجارت خود را شروع کرده اید به این نکته توجه داشته باشید که تغییر نگرش یکی از مهمترین مسائلی است که می تواند به کسب و کارهای جدید و نوپا کمک کند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند، متاسفانه در بسیاری از مواقع کارآفرینان و صاحبان مشاغل به تجربه کسانی که قبل از آنها وارد بازار شده اند اکتفا می کنند و هیچ خلاقیتی از خود نشان نمیدهند، جالب است بدانید در بسیاری از مواقع با کسانی مشورت میکنند که یا موفق نبوده اند و یا اینکه خیلی معمولی در بازار حضوردارند.

در زمینه بهبود عملکرد فروش کالا و خدمات  باید به گونه ای برنامه ریزی کنید که  دوستان، اقوام، آشنایان و یا مشتریان محترم شما احساس کنند پس از دریافت خدمات و یا محصولات شما موقعیت اجتماعیشان ارتقاء پیدا کرده است و یا خیلی ساده می توانید برای تشکر از مشتریانی که  کالا و خدماتتان دریافت می کنند و یا معرفی می نمایند سیستمی را طراحی کنید که متوجه دریافت پاداش خود بشوند، البته عنصر  مهم موضوع این است که ثابت، تکرارپذیر،آسان و دارای توجیه اقتصادی باشد.

در نظر داشته باشید یکی از دلایلی که مشتریان برای خرید از شما تردید دارند این است که احساس می کنند شما کارتان را بلد نیستید و اگر کالا و یا خدمات شما را دریافت و یا توصیه کنند”  با قیمتهای بالا و غیر فنی و مواجه شوند،  بنابراین برای آنها وقت بگذارید و توضیح دهید که برای ارائه خدمات و یا فروش کالا به ایشان شما و گروهتان دوره دیده اید و کلیه مسائل فنی و شرایط را در نظر گرفته اید،  البته واقعا این کار را انجام دهید، هیچ یک از مدیران عاقل در سازمان شما و یا مشتریان محترم شما  اگر احساس کند پیشنهاد تخفیف و یا شرایطی که در نظر گرفته اید حساب شده و کارآمد  است با آن مخالفت نمی کند. …