تنها کارآفرینان واقعی و دارای بینش و تفکر سازنده و مفید هستند که می توانند شرکت های بسیار موفقی را تاسیس، ایجاد و اداره کنند، البته لازمه این اتفاق مهم کسب مهارتهایی است که می تواند بسیار مهم و سرنوشت ساز باشد، همانگونه که می دانید دنیای تجارت مدام در حال تغییر است و این […]

تنها کارآفرینان واقعی و دارای بینش و تفکر سازنده و مفید هستند که می توانند شرکت های بسیار موفقی را تاسیس، ایجاد و اداره کنند، البته لازمه این اتفاق مهم کسب مهارتهایی است که می تواند بسیار مهم و سرنوشت ساز باشد، همانگونه که می دانید دنیای تجارت مدام در حال تغییر است و این بدان معناست که ما هم باید تغییر کنیم، بنابراین اگر می خواهید خود را با بازارهای این دنیای جدید، سازگار و متمایز کنید باید یاد بگیرید منطقی فکر کنید و دنیا را نه سیاه و سفید بلکه از سایه های خاکستری ببینید.
تمرکز، نظم و انضباط همیشه در هر قسمت و زمینه ای از موفقیت حیاتی است، ولی ممکن منظم ترین مدیران نیز تمرکز حواس خود را از دست بدهند و دچار مشکلات عدیده ای شوند در این مواقع بیش از هر زمان دیگیری باید بیاموزید که چگونه مسئله را بدون پاک کردن صورت مسئله حل کنید!
مشاغل موفق مبتنی بر ارتباطات و روابط واقعی هستند. به جای پنهان شدن در پشت شبکه های مجازی و اجتماعی، خودتان دست بکار شوید.
برای موفقیت باید کارها را درست و به موقع انجام دهید. هیچ مدیر متبحری با راه رفتن در میان ابرها وقت خودش و دیگران را نمیگیرد.
یاد گرفتن بهتر موارد فوق، در کنار احساس مسئولیت ، پاسخگویی و اخلاق درست کاری و شناختن اولویتها است، که می تواند راه حل اصلی بسیاری از مشکلات ناخواسته باشد، نهایتا تجارت الکترونیک و ظهور اقتصاد جهانی، دریچه های رقابتی دنیای تجارت را باز کرده است و کسب روحیه رقابتی و انگیزه بی امان برای پیروزی است که در هرشغلی حائز اهمیت و ضروری است.